PK OBALA

Vodja ekipe:
Boštjan Farasin
Kontakt:
040 296 655
e-mail:
bostjan.kava@gmail.com
Naslov:
Ul. Agrarne reforme 21, 6000 Koper
Lokacija igranja:
Pristaniška 4, 6000 Koper