PK LOVREK POWER TEAM

Vodja ekipe:
Robi Halužan
Kontakt:
041 672 265
e-mail:
dartklublovrek@gmail.com
Naslov:
Mostečno 4, 2321 Makole
Lokacija igranja:
Bar Lovrek, Mostečno 4, 2321 Makole
Kontakt::
041 672 265