PK ČUK – GUŽVA

Vodja ekipe:
JELEN PRIMOŽ
Kontakt:
051 428 147
e-mail:
kavabarcuk@gmail.com
Naslov:
Cesta Simona Blatnika 1B, 3320 Velenje
Lokacija igranja:
Kava bar Čuk Velenje